Geschiedenis

De heer J. VANDERPERREN begon in 1919 in BRUSSEL met het reviseren van automotoren. Drie jaar na het begin van deze activiteiten kocht hij een terrein aan de Leopold I-straat 212, waar hij een werkplaats oprichtte met een oppervlakte van ongeveer 300 m² . Op basis van zijn grondige technische kennis zette de heer J. VANDERPERREN de techniek van het reviseren van automotoren op punt – een activiteit die in die jaren door slechts weinigen werd uitgeoefend.

In 1924 besliste het bedrijf VANDERPERREN om zijn eigen zuigers te vervaardigen. Voor die nieuwe activiteit trok de onderneming naar een gehuurd lokaal aan de Emile Delvastraat. In 1932 stonden er intussen al 75 arbeiders op de loonlijst.

Twee jaar later nam de onderneming werkplaatsen aan de Laneaustraat 103/105 over. De ruimere lokalen, de betere spreiding van de machines en de niet aflatende toename van aanvragen om revisies bezorgden de onderneming een nieuw elan. In 1939 bood ze al werk aan 95 arbeiders.

Nadat onze werkplaatsen tijdens de oorlog waren gevorderd, konden we onze activiteiten in 1945 opnieuw opstarten. Er werden toen op een intensieve manier motoren voor het geallieerde leger geproduceerd. In 1946 werd de onderneming ontslagen van haar militaire verplichtingen en kon de normale activiteit, het reviseren van motoren voor burgerdoeleinden, worden hervat. Het personeel bestond op dat moment uit 150 arbeiders.

In 1948 nam het Ministerie van Defensie contact op met ons bedrijf, met de vraag om ook de militaire motoren afkomstig uit overschotten en die niet meer door de reparatiewerkplaatsen van het leger konden worden behandeld, te reviseren.

In 1956 bood de onderneming werk aan meer dan 200 mensen. Een jaar later besliste de onderneming om te verhuizen naar de Nestor Martinstraat 42. VANDERPERREN werd daarbij eigenaar van zowel het terrein als het gebouw. Doordat de onderneming daar over meer ruimte beschikte, kon ze ook haar actieterrein uitbreiden. Sindsdien kan men er ook terecht voor de fabricage van metalen onderdelen en de bewerking van onbewerkte onderdelen en stalen onderdelen volgens plan.

In 1984 werd de eerste CNC-machine in de werkplaats geïnstalleerd. Tegenwoordig vertegenwoordigt de bewerking van metalen onderdelen 95 % van de omzet van de onderneming.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>