Kwaliteit

Vanderperren onderscheidt zich echter vooral door het hoge kwaliteitsniveau van de geleverde prestaties. De onderneming ontwikkelde daarvoor een kwaliteitscontrole waar alle personeelsleden bij worden betrokken. Die kwaliteitscontrole vindt plaats in de verschillende stadia van de fabricage en heeft ‘Zero Defect’ tot doel.

Het is onze bedoeling om onze partners producten te bezorgen van een onberispelijke kwaliteit, tegen competitieve prijzen en binnen de beste termijnen. Die partners kunnen daarbij volop gebruikmaken van de kwalificaties en de luisterbereidheid van onze medewerkers.

Om die acties te ondersteunen, hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm ISO 9001/2000 uitgewerkt. Dat systeem is op 3 pijlers gebaseerd:

  • Luisteren naar de klant –> klantentevredenheid
  • Technologisch partnership
  • Voortdurende interne verbetering

Samen met al onze medewerkers verbinden wij ons ertoe om onze bedrijfscultuur te laten evolueren in de richting van een grotere motivatie van ons personeel. Hierbij worden de personeelsleden gewezen op het belang van hun rol en hun verantwoordelijkheden binnen het kader van de naleving van onze verplichtingen ten opzichte van onze klanten.

Zo wordt er bij Vanderperren een fabricagedossier samengesteld en bij de interne bestelling gevoegd. Voor iedere fase begint de productie pas nadat de kwaliteitsdienst het eerste onderdeel en de meetapparaten die door de operators worden gebruikt, heeft goedgekeurd. Hierbij baseert men zich op het kwaliteitsplan van het onderdeel, dat door de verantwoordelijke voor de kwaliteitscontrole werd opgesteld. Onze onderneming beschikt hiervoor over een metrologielokaal, waar men niet alleen over de klassieke meetuitrustingen beschikt, maar ook over twee driedimensionale meetmachines (van Mitutoyo).

Identificatie en opspoorbaarheid. Iedere partij bewerkte onderdelen is altijd met een intern bestelnummer gelinkt. Aan de hand van dit interne bestelnummer, dat tien jaar lang wordt bijgehouden, kunnen het type grondstof, de operaties, de betrokken partijen, de technische en meetuitrustingen, de ingevulde kwaliteitsplannen, de behandelingen en de eventuele onderaannemers worden opgespoord. De modaliteiten voor de identificatie van de grondstoffen worden aan de eisen van de klanten op het vlak van de opspoorbaarheid aangepast.